Almere Ambachtsmark SUpermarkt

Aan de Ambachtsmark in Almere Haven ontwierp Atelier Dutch in opdracht van BUN projectontwikkeling een supermarkt met een oppervlakte van 1800m2. De opdrachtgever heeft van begin af aan ambitieus leiding gegeven aan het project en de wens geuit dat de supermarkt een bovengemiddelde uitstraling moest krijgen.

 

De supermarkt is gelegen in een bedrijventerrein dat enerzijds grenst aan een doorgaande dreef en anderzijds aan een woonwijk. De entreezijde is gericht naar de dreef en bestaat uit twee in elkaar grijpende luifels waartussen een grote pui is geplaatst. De hoge luifel maakt het uitnodigende gebaar naar de stad, met name naar de automobilist die over de dreef rijdt. De lage luifel maakt een uitnodigend gebaar naar de voetganger die vanaf het parkeerterrein of vanuit de wijk naar de supermarkt gaat. Door op deze 2 schaalniveaus een dialoog met de omgeving aan te gaan wordt het gebouw stevig in de stad verankerd.

 

Vanwege de alzijdig zichtbare gevel is er voor gekozen om alle gevels een kwalitatief hoogwaardige afwerking te geven, te weten keramische tegels en metalen gevelbekleding. Aan de achterzijde, waar zich de expeditie bevindt en de supermarkt grenst aan de woonwijk, is de gevel voorzien van een groene gevel. De dubbelhoge entreepui is opgebouwd uit 8 meter hoge gelamineerde staanders van inlands lariks. De vijfde gevel, het dak, wordt bijna volledig volgezet met zonnepanelen. Door de gebruikte gevelmaterialen, de zonnepanelen, LED verlichting en het inspelen op de stedenbouwkundige context heeft het gebouw in alle opzichten een duurzaam karakter gekregen.

 

Het terrein is met dezelfde ambitie ontworpen en uitgevoerd: milieuvriendelijke lavakoffers onder het parkeerterrein, drempelloze en gladde bestrating, een oplaadpunt voor elektrische auto’s en zwerfkeien als aanrijdbeveiliging zijn aspecten die de algehele uitstraling bekrachtigen.

OPDRACHTGEVER

Bun Projectontwikkeling

WERKZAAMHEDEN

Architectuurontwerp

Uitwerking

Inrichting buitenruimte

PROGRAMMA

Supermarkt

© 2023 created by Atelier Dutch