Amstelveen de Scheg

In de Scheg in Amstelveen wordt het landschap verweven met het woongebied. De oorspronkelijke polderlijnen blijven herkenbaar in het gebied en worden de nieuwe dragers van het woongebied. Het zijn groen-, water- of verkeersstructuren, of combinaties daarvan. Er wordt ingezet op een afwisselend landschap dat varieert in open en dicht, in beplanting en in gebruik. Het oorspronkelijke verkavelingspatroon vormt de basis voor de landschapsontwikkeling. Dat betekent dus ook dat de huidige lintstructuren (lintbebouwing) worden opgenomen in het plan. Niet alleen de huidige lintbebouwing wordt opgenomen, de volledige lintzone wordt onderdeel van de nieuwe structuur van de Scheg. Al met al kan de Scheg beschouwd worden als een ‘transitielandschap’ dat verbonden wordt met de omgeving en ook waarde heeft voor de omgeving. Een post-agrarisch woonlandschap.

 

Het landschap biedt kansen voor nieuwe recreatiemogelijkheden. Er is ruimte voor activiteiten zoals wandelen, fietsen, en spelen. Daarnaast is het een basis voor rust en beleving van het landschap. Recreatieve fietsroutes verbinden de Legmeerdijk met de Bovenkerkerweg, en de woongebieden met het landschap en de omgeving. Deze zijn geschikt voor fietsers, wandelaars en skeelers. Een niveau lager liggen struin- en steigerpaden die voor voetgangers toegankelijk zijn. Dit zijn eenvoudige schelpenpaadjes en planken, die sloten overbruggen.

 

Binnen het landschappelijk raamwerk wordt een informele en ontspannen woonsfeer ontwikkeld. De landschappelijke structuren scheiden verschillende ‘buurtschappen’ van elkaar, ieder met een eigen dorpse identiteit en een eigen ‘hofje/pleintje’. Zo ontstaat een intiem woongebied, waar korte zichtlijnen op bebouwing worden afgewisseld met lange zichtlijnen het landschap in.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Amstelveen

BPD, Roosdom Tijuis,

Syntrus Achmea

WERKZAAMHEDEN

Ruimtelijk Kader

Stedenbouwkundig Plan

Beeldkwaliteitplan

PROGRAMMA

700 woningen

© 2019 created by Atelier Dutch

atelier DUTCH