Amsterdam Cruquius

Atelier Dutch heeft enkele jaren geleden de herontwikkeling van de Cruquiuspier in gang gezet. Na grondig onderzoek, ontwerpwerk, visievorming en een serie workshops  kon bepaald worden onder welke voorwaarden de eigenaren van de gebouwen 'uitgenodigd konden worden' (door de gemeente) om over te gaan tot onwikkeling naar een gemengd milieu van woongebouwen, evementen hallen, horeca, bedrijvigheid, etc.

OPDRACHTGEVER

in eigen opdracht

WERKZAAMHEDEN

Visie en Strategie

PROGRAMMA

herontwikkeling bedrijventerrein

© 2019 created by Atelier Dutch

atelier DUTCH