Apeldoorn De Wellen

Buiten leven op landgoed De Wellen

De kernkwaliteit van de nieuwe wijk is dat iedereen woont aan het groen. De woonvelden zijn zo verkaveld dat de woningen naar ‘buiten’ zijn georiënteerd. Kortom, de voorkanten grenzen aan het landschap. Door veelal voor het parkeren gebruik te maken van groene parkeerkoffers, en niet van

binnenterreinen, ontstaan er geen ‘schijnvoorkanten’ naar het binnenterrein. Parkeren gebeurt, uit het zicht, binnen de bouwvelden. Slechts een klein deel van het parkeren (20%) zal in de openbare ruimte langs de straat plaatsvinden. Dit is hoofdzakelijk voor bezoekers en bezorgdiensten bedoeld.

 

Wonen aan de parkzone

Een groot deel van de woningen ligt direct aan de centrale parkzone die fungeert als hart van de wijk. De architectuur draagt bij aan de relatie met dit centrale park. Zo krijgen alle woningen die aan de parkzone liggen een veranda of terras. Deze centrale parkzone dient meerdere doelen. Enerzijds biedt het ruimte voor een veelzijdig gebruik. Denk aan een natuurlijke speelplekken voor kinderen in een autovrij gebied, wandelroutes en een klein horecapaviljoen. Anderzijds is deze laagte onderdeel van het oppervlakkig hemelwaterafvoersysteem. De hele wijk wordt namelijk kolkloos gebouwd. De auto’s kunnen uit dit binnengebied blijven door deze snel via een ontsluitingslus af te wikkelen. Deze lus is smal gedimensioneerd om de verharding te beperken, maar wel breed genoeg voor tweerichtings woonverkeer en vuilnisophaal/calamiteitenverkeer. De openbare ruimte krijgt een materialisatie die opgaat in het landschap.

 

Wonen op de werkplaats

Rond de werkplaats ontstaat een ruigere identiteit en wordt het sociale hart van de buurt gevormd. Het bestaande werkplaatsgebouw blijft behouden en krijgt een nieuwe sociale functie. Denk hierbij aan een kinderopvang of een dansschool. Tevens komt er een centraal pakketpunt zodat er zo min mogelijk busjes door de wijk hoeven te rijden. In dezelfde gedachte komen er een aantal deelauto’s. Het plein van de werkplaats is geheel autovrij en een groot deel van de bestaande bomen wordt behouden. Het plein wordt gedefinieerd door appartementen van 3 á 4 lagen hoog met buitenruimtes grenzend aan dit plein. Als overgang naar de villa ontstaat een klein hofje waar patiowoningen aan grenzen. De boerderij wordt getransformeerd tot een hof voor ouderen. Op de plek van de bestaande schuur wordt een nieuw volume in de stijl van de boederij geplaatst om het binnenhof te definiëren. Langs de historische oprijlanen komen een aantal vrijstaande ‘bosvilla’s’ die opgaan in het groen. Lage natuurlijke erfscheidingen, inpandige parkeerplaatsen en andere regels die het opgaan in het groen versterken zullen worden gebord in een gedetaileerd kavelpaspoort/BKP.

 

Duurzaamheid en natuurinclusiviteit

Het is geen grote verrassing dat met deze opzet er een duurzame en natuurinclusieve wijk ontstaat. Grote groenstructuren worden ingepast, en zijn ideaal als foerageergebieden voor vogels, vleermuizen maar ook kleine amfibieën. Bij de inrichting van de openbare ruimte zal altijd gekeken worden naar zo groen mogelijke nrichtingselementen. Denk aan parkeerplaatsen in halfverharding, maar ook verlichting die de fauna het minst hindert. De bebouwing wordt volgens de laatste duurzaamheidseisen gebouwd en krijgt tevens extra elementen als ingebouwde nestkasten en sedumdaken op schuurtjes/garages.

OPDRACHTGEVER

Roosdom Tijhuis

Explorius

WERKZAAMHEDEN

Stedenbouwkundig plan

Beeldkwaliteitsplan

PROGRAMMA

ca. 280 woningen

© 2023 created by Atelier Dutch