Atelier Dutch Toolboxen

Complexe opgaven vragen om intelligente oplossingen. Voor opgaven zoals duurzame gebiedsontwikkeling, participatieprocessen of krimpopgaven heeft Atelier Dutch verschillende toolboxen ontwikkeld. Elk van de toolboxen bestaat uit een aantal tools, die op verschillende momenten in het proces ingezet kunnen worden. Deze tools zijn ontwikkeld door Atelier Dutch, of in samenwerking met partners.

 

De participatie-toolbox kan bijvoorbeeld ingezet worden bij alle vormen van (stedenbouwkundige) planontwikkeling. Afhankelijk van de locatie, het aantal te benoemen belanghebbenden en het aantal deelnemers (groepsgrootte) worden de ‘tools’ benoemd. Zo hoeft bij een eenvoudige opgave geen uitgebreide toolbox gebruikt te worden, en kunnen bij een complexe opgave de ‘tools’ zelfs specifiek ontwikkeld worden. Het gaat in alle gevallen om het bevorderen van participatie in planvormingstrajecten, en dat betekent een andere manier van denken over proces, communicatie en stedenbouwkundig ontwerp. De participatie-toolbox is toegepast in o.a. Culemborg Lanxmeer, waar de buurt samen met de uiteindelijke bewoners is ontworpen in maquette en 1:1 in het veld.

 

De toolbox Duurzame Gebiedsontwikkeling reikt mogelijkheden aan om duurzaam bouwen ook op een grotere schaal dan alleen de woning toe te passen. Er ontstaan dan meer mogelijkheden dan alleen het toepassen van bijvoorbeeld zonnepanelen. Door te ontwerpen met groen en water in de buurt, sociale cohesie te bevorderen of kleinschalige energiecorporaties op te zetten, kan een buurt ècht duurzaam worden. Atelier Dutch heeft middels deze toolbox duurzame wijken ontworpen in o.a. Amstelveen, Woudenberg en Putten.

Wilt u meer weten over deze of andere toolboxen? Neem dan contact op met Atelier Dutch.

OPDRACHTGEVER

in eigen opdracht

WERKZAAMHEDEN

ontwikkeling toolboxen

© 2019 created by Atelier Dutch

atelier DUTCH