Bloemendaal Reinwaterpark

Dit is een globale massastudie waarbij als uitgangspunt is gehanteerd om het cultureel erfgoed te behouden: zowel de architectonische en cultuurhistorische kenmerken vormen de basis (alle monumenten blijven behouden), alsmede het terrein als één monumentaal complex te benaderen. In dit concept worden ook landschappelijke kenmerken behouden die verwijzen naar de oorspronkelijke functie. Er is gezocht naar een passende nieuwe invulling voor het cultureel erfgoed, en de oude functie van waterwingebied is zichtbaar gehouden.

 

Het terrein heeft duidelijke parkachtige, landschappelijke en natuurlijke kenmerken. Door monumentale en nieuwe bebouwing geconcentreerd te houden, blijft de rest van het terrein deze kenmerken houden. Het utilitaire karakter van het ensemble blijft zichtbaar (watermachine in de duinen): er wordt niet gekozen voor een afwijkend ruimtelijk concept, maar de oorspronkelijke ruimtelijke kenmerken worden gerespecteerd. Het ‘post-utilitaire landschap’.

 

De huidige situatie laat een ‘strip’ van gebouwen zien, globaal opgespannen tussen het Machinegebouw (oude Zandwaaier) en het Filtergebouw. Deze reeks van gebouwen is reeds te zien bij de eerste aanleg, eind 19de eeuw. In de massastudie wordt dit ruimtelijk concept overgenomen.

OPDRACHTGEVER

Cobraspen

WERKZAAMHEDEN

Stedenbouwkundig Plan Beeldkwaliteitplan

PROGRAMMA

80 woningen

Voorzieningen

Terreininrichting

© 2018 created by Atelier Dutch

atelier DUTCH