Bloemendaal Reinwaterpark

Wonen tussen de duinen en Bloemendaal.

Het Reinwaterpark heeft een bijzondere locatie: op dit moment is het een oud, afgesloten en in onbruik geraakt industrieterrein, maar het ligt tussen het duinlandschap van Zuid-Kennemerland, het Brouwerskolkpark en de reguliere woonwijken van Bloemendaal/Overveen. Hierdoor is het gebied rijkelijk omgeven door natuur. Door natuur en wonen met elkaar te mengen herontwikkelt dit project een puzzelstukje:  meer continuïteit voor flora en fauna en een nieuwe openbare wandelverbinding  tussen het bezoekerscentrum Zuid-Kennemerland en de Zanderij.

 

Herontwikkeling industrieel Erfgoed.

Dit terrein verzorgde vroeger het drinkwater voor Haarlem en omgeving. Met hulp van de zuiverende werking van de duinen werd hier vanaf 1888 water gezuiverd. Tegenwoordig zijn er nog verschillende in onbruik geraakte installaties en monumentale gebouwen aanwezig. De natuurlijke elementen en historische gebouwen zullen duidelijk herkenbaar worden gerespecteerd, waardoor er een post-utilitaire landschap ontstaat. Zo zal de rondfilter bijvoorbeeld zijn historische vorm behouden en zal deze deels worden gebruikt om water terug te laten keren in het terrein. Verderop worden er in een historische Reinwaterkelder woningen met tuinen als patio’s gerealiseerd, die dan dus uit het zicht  verzonken onder de heuvelrand liggen. Nieuwbouw is ondergeschikt aan de historie: zo wordt niet meer volume toegevoegd dan dat er nu aanwezig is op het terrein

 

Participatie.

Door de bijzondere ligging en het monumentale karakter hebben vele partijen belangen bij een goede ontwikkeling van het terrein.  Om dat in goede banen te leiden is er een vrij uitgebreid participatietraject geweest. In een serie van bijeenkomsten met belangenverenigingen, overheden en omwonden is meegedacht over de uitgangspunten en wensen, wat heeft geleid tot een nieuw en beter plan.

OPDRACHTGEVER

Cobraspen

WERKZAAMHEDEN

Stedenbouwkundig PvE

Participatie traject omwonenden

VO stedenbouwkundig plan

DO stedenbouwkundig plan

Beeldkwaliteitplan

PROGRAMMA

80 woningen

Voorzieningen

Terreininrichting

© 2023 created by Atelier Dutch