CIRCULAIRE INRICHTING OPENBARE RUIMTE

Circulariteit, ook in de openbare ruimte!

In de bouwsector is de circulariteit tijdens de bouw steeds belangrijker aan het worden om de klimaatdoeleinden te halen. Dit is niet alleen bij de bouw van gebouwen maar ook bij het aanleggen van de openbare ruimte. Hier ligt veel kans om hierbij materialen uit de directe omgeving opnieuw in te zetten en na te denken over de toekomstwaarde van de inrichtingselementen. Atelier Dutch werkt aan verschillende circulaire inrichtingsprojecten. Hier zien wij de kans om niet alleen circulaire materialen toe te passen, maar circulariteit ook te gebruiken om bewoners en ondernemers te binden met de fysieke buitenruimte.

 

Uithoorn Europarei | Spelen in mijn oude flat

In Uithoorn wordt de wijk Europarei gebouwd, waarvoor Atelier Dutch in 2012 het stedenbouwkundig en inrichtingsplan heeft gemaakt. De wijk, waar voorheen een drietal hoge flats stonden, is voor een groot deel gerealiseerd en het moment is daar om ook de speel- en ontmoetingsplekken in samenspraak met de bewoners in te gaan richten. Vanuit Atelier Dutch maken wij een inrichtingsontwerp waarbij we materialen gebruiken uit de voormalige flats. Zo krijgen de materialen een 2e leven, houden we de bouwstromen kort én herkennen de bewoners elementen uit de oude flats. Kozijnhout wordt gebruikt voor het aftimmeren van elementen, oude rioolbuizen worden ingegraven als speelelementen en van de trapleuningen worden zitelementen gemaakt.

 

Zie ook het gehele project Uithoorn Europarei

 

Almere De Steiger | Zichtbaarheid van circulariteit

Het bedrijventerrein De Steiger, waar ons bureau is gevestigd, krijgt een steeds belangrijkere positionering binnen Almere. Met zijn ligging langs de A6 en pal naast de nieuwe gebiedsontwikkeling van de Floriade is het een belangrijke entree van Almere. Echter is slecht zichtbaar wat voor mooie, en vaak al circulaire, bedrijven zich op De Steiger bevinden. De gemeente heeft De Steiger aangewezen als focusgebied voor het aantrekken van circulaire bedrijven en Atelier Dutch helpt mee met het circulair inrichten van de openbare ruimte om de aantrekkingskracht te vergroten. Door middel van een ‘no-regret’ aanpak en snel elementen in de openbare ruimte te plaatsen wordt een draagvlak en momentum gegenereerd om tot een snelle en efficiënte kwaliteitsslag te komen.

OPDRACHTGEVER

Uithoorn: Eigen Haard

Gemeente Almere

WERKZAAMHEDEN

Inrichting openbare ruimte

© 2020 created by Atelier Dutch

atelier DUTCH