Culemborg Parijsch

Voor Culemborg Parijsch heeft Atelier Dutch het Masterplan en Beeldregieplan opgesteld. Op dit moment is het bureau bezig met een ‘Catalogus Openbare Ruimte’ en een VO Stedenbouwkundig Plan. Het bijzondere van deze wijk is dat deze wordt gerealiseerd in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit geeft niet alleen beperkingen maar ook bijzondere landschappelijke kansen die herkenbaar zijn in de stedenbouwkundige structuur.

 

In de afgelopen jaren is de stedenbouwkundige opdracht geweest om te komen tot een optimaal verkavelingsplan. Er moest een sluitende grondexploitatie komen met behoud van de essenties van het plan en de ruimtelijke kwaliteiten. Het Masterplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Culemborg, en op basis daarvan is de gebiedsidentiteit en proefverkaveling opgesteld in samenwerking met de gemeente en marktpartijen. Daarbij worden de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie geïntegreerd in het plan. Bij de uitwerking wordt de vinger aan de pols gehouden ten aanzien van het ruimtegebruik. Doordat er een voortdurende wisselwerking is tussen tekenen en rekenen, kan maximaal op ruimtelijke kwaliteit gestuurd worden.

OPDRACHTGEVER

CV Parijsch

WERKZAAMHEDEN

Masterplan

Beeldkwaliteitplan

Supervisie

PROGRAMMA

1.100 woningen

hoofdgroenstructuur

© 2019 created by Atelier Dutch

atelier DUTCH