Eindhoven Park Meerland

Het Park Meerland is de centrale open ruimte binnen de VINEX-locatie Meerhoven aan de westkant van Eindhoven. In het oorspronkelijke Masterplan voor Meerhoven werd de centrale open ruimte gevormd door een waterplas, de centrale open ruimte als bindend element voor heel Meerhoven. Bij de uitwerking van het Masterplan Meerhoven is de plas vervangen door een landschapspark.

 

Meerland is een park van meer dan 60 hectare en in schaal vergelijkbaar met bekende 19e eeuwse parken als het Vondelpak in Amsterdam en Sonsbeek in Arnhem. Het karakter van Meerland wordt gevormd door enerzijds het introduceren van een Kempisch landschap met bossen, velden, waterplassen en waterlopen met een natuurlijk en informeel karakter. Anderzijds wordt het karakter gevormd door de nabijheid en invloed van de omliggende woongebieden, de strakke stedenbouwkundige opzet, waardoor park en stad in een spannende tegenstelling tot elkaar komen te staan. Het park is de functionele invulling van de recreatieve behoeften van de omwonenden en daarmee is er een duidelijk culturele component in het karakter van het park.

 

De vormgeving van het park steunt  op de twee pijlers natuur en cultuur. De inrichting is geïnspireerd op de landschapsparken uit de Engelse traditie. Het park heeft een ontspannen en romantisch karakter. In het ontwerp is in het van oorsprong vlakke terrein reliëf aangebracht, door het opwerpen van heuvels en het uitgraven van waterlopen. Hierdoor ontstaan tussen deelgebieden van verschillende aard. Door deze kunstmatige hoogteverschillen en terreinsoorten krijgen tal van planten en dieren een kans. Hun biotoop komt kunstmatig tot stand maar krijgt een natuurlijke uitstraling. De belangrijkste elementen die het karakter van het park bepalen zijn de drie ellipsvormige weiden, die de open ruimte in het hart van het park vormen. Ook het watersysteem, bestaande uit waterlopen en plassen, het hart van de waterbeheersing van geheel Meerhoven, bepaalt sterk het karakter van de wijk. Verder zijn er 8 hectare sportvelden in de vorm van voetbal- en tennisvelden en bijbehorende voorzieningen in het zuidelijk deel van het park. Ook is er een fijnmazig netwerk met paden, een bomenroute en een buitenexpositie van beeldende kunst, waarvoor het park de achtergrond kan vormen. Bij het Infocentrum is er een kruidentuin, een kleindierenweide en een speeltuin.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Eindhoven

WERKZAAMHEDEN

Parkontwerp

Uitwerking

Kunstwerken

PROGRAMMA

60 ha. landschapspark

sport- en spelvoorzieningen

© 2018 created by Atelier Dutch

atelier DUTCH