atelier DUTCH
Eindhoven Zuiderpark
Voor het terrein van het huidige zorgcentrum Gagelbosch heeft Atelier Dutch in opdracht van Archipel wonen zorg welzijn een ontwerp gemaakt voor 400 woningen en een aantal voorzieningen met betrekking tot ouderenzorg. Verdeeld over zes verschillende gebouwen wordt een breed scala aan woningtypes aangeboden: wonen aan het water, in een toren of een atriumgebouw. Ook terraswoningen worden aangeboden. Gekoppeld aan dienstverlenende functies op het gebied van de zorgverlening wordt ook een psychiatrisch-geriatrische afdeling voor 5 woongroepen gerealiseerd. Aanvullende programmaonderdelen zijn het restaurant, het grand café, een volledig gezondheidscentrum alsmede een parkeergarage. Deze wijk van Eindhoven wordt gekarakteriseerd door het wonen in het groen. Eengezinswoningen, overwegend rijtjeshuizen domineren hier het straatbeeld. Slechts langs de Karel de Grotelaan staan appartementengebouwen en kantoren. De functiekaarten brengen enkele belangrijke aspecten van de locatie in beeld. De groenkaart laat zien dat de locatie een onderdeel vormt van een uitgebreid groen netwerk. Langs het kanaal ligt een doorlopende groene gordel die als parkzone kan worden ingericht. Aan de overkant van de Karel de Grotelaan wordt de groenzone langs het water voortgezet, uitkomend in een prachtig parkje. Gelegen tussen ringweg en centrum is de locatie optimaal ontsloten.
OPDRACHTGEVER
Archipel Zorggroep Eindhoven
WERKZAAMHEDEN
Stedenbouwkundig Plan Architectuurontwerp Uitwerking
LINK
Eindhoven Zuiderpark
PROGRAMMA
400 zorgwoningen Gezondheidscentrum Restaurant
© 2022 created by Atelier Dutch
atelier DUTCH
Eindhoven Zuiderpark
Voor het terrein van het huidige zorgcentrum Gagelbosch heeft Atelier Dutch in opdracht van Archipel wonen zorg welzijn een ontwerp gemaakt voor 400 woningen en een aantal voorzieningen met betrekking tot ouderenzorg. Verdeeld over zes verschillende gebouwen wordt een breed scala aan woningtypes aangeboden: wonen aan het water, in een toren of een atriumgebouw. Ook terraswoningen worden aangeboden. Gekoppeld aan dienstverlenende functies op het gebied van de zorgverlening wordt ook een psychiatrisch-geriatrische afdeling voor 5 woongroepen gerealiseerd. Aanvullende programmaonderdelen zijn het restaurant, het grand café, een volledig gezondheidscentrum alsmede een parkeergarage. Deze wijk van Eindhoven wordt gekarakteriseerd door het wonen in het groen. Eengezinswoningen, overwegend rijtjeshuizen domineren hier het straatbeeld. Slechts langs de Karel de Grotelaan staan appartementengebouwen en kantoren. De functiekaarten brengen enkele belangrijke aspecten van de locatie in beeld. De groenkaart laat zien dat de locatie een onderdeel vormt van een uitgebreid groen netwerk. Langs het kanaal ligt een doorlopende groene gordel die als parkzone kan worden ingericht. Aan de overkant van de Karel de Grotelaan wordt de groenzone langs het water voortgezet, uitkomend in een prachtig parkje. Gelegen tussen ringweg en centrum is de locatie optimaal ontsloten.
OPDRACHTGEVER Archipel Zorggroep Eindhoven
LINK Eindhoven Zuiderpark
WERKZAAMHEDEN Stedenbouwkundig Plan Architectuurontwerp Uitwerking
PROGRAMMA 400 zorgwoningen Gezondheidscentrum Restaurant
© 2022 created by Atelier Dutch
Eindhoven Zuiderpark
Voor het terrein van het huidige zorgcentrum Gagelbosch heeft Atelier Dutch in opdracht van Archipel wonen zorg welzijn een ontwerp gemaakt voor 400 woningen en een aantal voorzieningen met betrekking tot ouderenzorg. Verdeeld over zes verschillende gebouwen wordt een breed scala aan woningtypes aangeboden: wonen aan het water, in een toren of een atriumgebouw. Ook terraswoningen worden aangeboden. Gekoppeld aan dienstverlenende functies op het gebied van de zorgverlening wordt ook een psychiatrisch-geriatrische afdeling voor 5 woongroepen gerealiseerd. Aanvullende programmaonderdelen zijn het restaurant, het grand café, een volledig gezondheidscentrum alsmede een parkeergarage. Deze wijk van Eindhoven wordt gekarakteriseerd door het wonen in het groen. Eengezinswoningen, overwegend rijtjeshuizen domineren hier het straatbeeld. Slechts langs de Karel de Grotelaan staan appartementengebouwen en kantoren. De functiekaarten brengen enkele belangrijke aspecten van de locatie in beeld. De groenkaart laat zien dat de locatie een onderdeel vormt van een uitgebreid groen netwerk. Langs het kanaal ligt een doorlopende groene gordel die als parkzone kan worden ingericht. Aan de overkant van de Karel de Grotelaan wordt de groenzone langs het water voortgezet, uitkomend in een prachtig parkje. Gelegen tussen ringweg en centrum is de locatie optimaal ontsloten.
OPDRACHTGEVER Archipel Zorggroep Eindhoven
LINK Eindhoven Zuiderpark
WERKZAAMHEDEN Stedenbouwkundig Plan Architectuurontwerp Uitwerking
PROGRAMMA 400 zorgwoningen Gezondheidscentrum Restaurant
© 2022 created by Atelier Dutch
Eindhoven Zuiderpark
Voor het terrein van het huidige zorgcentrum Gagelbosch heeft Atelier Dutch in opdracht van Archipel wonen zorg welzijn een ontwerp gemaakt voor 400 woningen en een aantal voorzieningen met betrekking tot ouderenzorg. Verdeeld over zes verschillende gebouwen wordt een breed scala aan woningtypes aangeboden: wonen aan het water, in een toren of een atriumgebouw. Ook terraswoningen worden aangeboden. Gekoppeld aan dienstverlenende functies op het gebied van de zorgverlening wordt ook een psychiatrisch-geriatrische afdeling voor 5 woongroepen gerealiseerd. Aanvullende programmaonderdelen zijn het restaurant, het grand café, een volledig gezondheidscentrum alsmede een parkeergarage. Deze wijk van Eindhoven wordt gekarakteriseerd door het wonen in het groen. Eengezinswoningen, overwegend rijtjeshuizen domineren hier het straatbeeld. Slechts langs de Karel de Grotelaan staan appartementengebouwen en kantoren. De functiekaarten brengen enkele belangrijke aspecten van de locatie in beeld. De groenkaart laat zien dat de locatie een onderdeel vormt van een uitgebreid groen netwerk. Langs het kanaal ligt een doorlopende groene gordel die als parkzone kan worden ingericht. Aan de overkant van de Karel de Grotelaan wordt de groenzone langs het water voortgezet, uitkomend in een prachtig parkje. Gelegen tussen ringweg en centrum is de locatie optimaal ontsloten.
OPDRACHTGEVER Archipel Zorggroep Eindhoven
WERKZAAMHEDEN Stedenbouwkundig Plan Architectuurontwerp Uitwerking
LINK Eindhoven Zuiderpark
PROGRAMMA 400 zorgwoningen Gezondheidscentrum Restaurant
© 2022 created by Atelier Dutch
Eindhoven Zuiderpark
Voor het terrein van het huidige zorgcentrum Gagelbosch heeft Atelier Dutch in opdracht van Archipel wonen zorg welzijn een ontwerp gemaakt voor 400 woningen en een aantal voorzieningen met betrekking tot ouderenzorg. Verdeeld over zes verschillende gebouwen wordt een breed scala aan woningtypes aangeboden: wonen aan het water, in een toren of een atriumgebouw. Ook terraswoningen worden aangeboden. Gekoppeld aan dienstverlenende functies op het gebied van de zorgverlening wordt ook een psychiatrisch-geriatrische afdeling voor 5 woongroepen gerealiseerd. Aanvullende programmaonderdelen zijn het restaurant, het grand café, een volledig gezondheidscentrum alsmede een parkeergarage. Deze wijk van Eindhoven wordt gekarakteriseerd door het wonen in het groen. Eengezinswoningen, overwegend rijtjeshuizen domineren hier het straatbeeld. Slechts langs de Karel de Grotelaan staan appartementengebouwen en kantoren. De functiekaarten brengen enkele belangrijke aspecten van de locatie in beeld. De groenkaart laat zien dat de locatie een onderdeel vormt van een uitgebreid groen netwerk. Langs het kanaal ligt een doorlopende groene gordel die als parkzone kan worden ingericht. Aan de overkant van de Karel de Grotelaan wordt de groenzone langs het water voortgezet, uitkomend in een prachtig parkje. Gelegen tussen ringweg en centrum is de locatie optimaal ontsloten.
OPDRACHTGEVER Archipel Zorggroep Eindhoven
WERKZAAMHEDEN Stedenbouwkundig Plan Architectuurontwerp Uitwerking
LINK Eindhoven Zuiderpark
PROGRAMMA 400 zorgwoningen Gezondheidscentrum Restaurant
© 2022 created by Atelier Dutch