Epe Griseeweg

Geborgen karakter

Het plangebied in Epe, dat midden in de Veluwe ligt, bevindt zich in een overgangsgebied tussen de bebouwde kom van Epe en het omliggende agrarische landschap. De ligging ten noorden van de N309 zorgt ervoor dat het echter meer bij het eerstgenoemde hoort. Het plangebied is aan alle zijden omringd door prominente bomen, die het gebied een geborgen karakter geven.

 

Centrale ontmoetingsplek

Aan de noord- en westzijde van het plangebied is de bebouwing naar de buitenzijde georiënteerd. Hiervoor is gekozen om het belang van deze zijden te benadrukken. De overige bebouwing is naar binnen gericht. Dit zorgt ervoor dat centraal in het plangebied, een groene plek ontstaat die in het teken staat van spelen en ontmoeten. De geborgenheid van deze locatie maakt het een veilige en aangename plek. Door de achterkanten die naar buiten zijn gericht veel aandacht te geven in de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan, wordt de beoogde kwaliteit en uitstraling hiervan gewaarborgd. Het is namelijk niet gewenst dat hier schuittingen ontstaan die afbreuk doen aan de landschappelijke kwaliteit van de rand van het plangebied, die tevens een belangrijke drager voor het plangebied is.

 

Trottoir-à-niveau

De kleinschalig- en geborgenheid van het plangebied vragen om maatwerk voor de inrichting van de openbare ruimte. Om de informele sfeer van het buurtje te benadrukken, is ervoor gekozen voor het toepassen van een smallere rijbaan met een  trottoir-à-niveau. De weg en het trottoir worden in hetzelfde materiaal uitgevoerd worden en verschillen alleen in legpatroon van elkaar. De gezamenlijke breedte van het trottoir en de weg  zorgen ervoor dat er voldoende ruimte is om haaks te kunnen parkeren aan deze weg. De optische versmalling van de rijbaan zal ervoor zorgen dat de snelheid van het autoverkeer een stuk lager komt te liggen. Hierdoor kan er in en rondom de centrale ontmoetingsplek veilig en zorgeloos gespeeld worden. Dit zal er aan bijdragen dat een zeer aangenaam, geborgen en knus buurtje zal worden gerealiseerd.

OPDRACHTGEVER

Roosdom Tijhuis

WERKZAAMHEDEN

Stedenbouwkundig plan

Beeldkwaliteitsplan

PROGRAMMA

44 woningen

© 2023 created by Atelier Dutch