hardenberg Marslanden

Wonen aan de Es

Ten noorden van Hardenberg ligt een lichte verhoging, een es,  in het landschap. De nieuwe bebouwing van dit plan accentueert  deze es door er geen huizen op te bouwen, maar door de huizen er precies omheen te situeren. Hierdoor ontstaat er groene open ruimte tussen de nieuwe woningen. Door deze woningen te groeperen in een zevental buurtschappen ontstaan er vanaf de centrale es groene openingen, zichtlijnen en wandelpaden het omliggende landschap in. Wat vroeger een glooiing in een afgesloten akker was, wordt dus nu een toegankelijk als landschapspark voor de huidige en toekomstige bewoners.

 

Buurtjes tussen het groen

Zoals gesteld: de woningen worden telkens gegroepeerd. Deze zeven groepen vormen telkens een weelderig buurtschapje: niet enkel vanwege de woningtypes en kavelafmetingen, maar ook omdat ze gezamenlijk aan een hofje liggen of een gemeenschappelijk veld hebben, wat voor extra cachet en sociale cohesie zorgt.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Hardenberg

Roosdom Tijhuis

WERKZAAMHEDEN

Ladderonderbouwing

Stedenbouwkundig plan

PROGRAMMA3

3.000 - 3.500 woningen

landschapspark

© 2023 created by Atelier Dutch