Heteren Park Julianaweide

Het betrokken dorp

Heteren is een dorp aan de Nederrijn in de Betuwe. Dit project speelt in op de woningvraag door een half-industriële locatie binnen de bebouwde kom ‘in te breiden’ als woonwijk. Het dorp zelf is hier nauw bij betrokken: zo maakt men zich bijvoorbeeld sterk dat een deel van de woningen sociale woningbouw is en wil men graag voorzieningen voor kinderen. Natuurlijk spelen er bij een inpassing tussen bestaande woningen en gebouwen ook zorgen van de omwonenden over wat er achter hun achtertuin zal gaan komen. Om er een zo breed mogelijk gedragen plan van te maken, zijn er tijdens de ontwikkeling van het ontwerp een aantal ‘werksessies’  georganiseerd met omwonenden. Soms zijn de belangen tegengesteld, maar in de meeste gevallen is het na een goed gesprek mogelijk om ófwel nieuwe inzichten in het ontwerp te verwerken; óf is het mogelijk om een goed compromis te sluiten; óf is het duidelijk bij de betrokkenen wáárom een andere oplossing de voorkeur heeft.

 

Een groene woonomgeving

Het ontwerp voorziet in veel kwalitatief groen: aan de oostkant van het plangebied wordt het groen langs één van de hoofdstraten van het dorp versterkt en aan de andere kant wordt er een groenruimte voorzien middenin het plangebied. Gezamenlijk verhogen deze twee plantsoenen de capaciteit om water op te nemen via wadi’s. Natuurlijk komen er ook wandelpaden door het groen,  wordt er een speelplek gemaakt en komt er een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. De doorlopende paden zijn makkelijk op te nemen in langere wandelingen door de buurt. Er worden hier dus niet alleen fijne verblijfsplekken gemaakt voor de bewoners, maar juist ook een aangename omgeving voor het hele dorp.

 

Veel parkeren, maar weinig zichtbaar

Hoewel een groene kleinschalige woonomgeving en een sterke gemeenschap evidente voordelen van het wonen in een dorp zijn, moet er ook erkent worden dat de huishoudens vaak afhankelijkheid zijn van meerdere auto’s. In veel gevallen leiden de hoge parkeernormen die daarbij horen tot wijken waar de balans zoek is tussen het groen en de hoeveelheid parkeren. Voor deze wijk is er voor gekozen om zo veel mogelijk uit het zicht te parkeren in parkeerhoven achter de huizen. Áls er geparkeerd wordt aan de straat, dan zijn dit kleine vakjes voor langsparkeren. Het groene karakter wordt verder versterkt door de verharding  zo veel mogelijk te minimaliseren: slechts één lus voor de ontsluiting, het trottoir wordt ‘á niveau’ gemaakt met het smalle wegdeel voor gemotoriseerd verkeer en alle parkeerplaatsen worden aangelegd met halfverharding. Samen met de diepe voortuinen zorgt de grote hoeveelheid groen en de lage hoeveelheid verharding dus voor een aangename kleinschalige en dorpse ruimtelijke opzet van het plan.

OPDRACHTGEVER

Veluwezoom Verkerk Bouw

Woningstichting Heteren

WERKZAAMHEDEN

Stedenbouwkundig plan

Workshops omwonenden

PROGRAMMA

53 woningen

© 2023 created by Atelier Dutch