Hoogeveen 't Kruis

Het plein “het Kruis” vormt een uitloper van het centrale winkelgebied en is daarnaast onderdeel van de centrumruit. ‘t Kruis heeft dan ook een dubbele functie: die van verblijfsgebied en -verkeersgebied. Het lag in de bedoeling om het verblijfskarakter van ‘t Kruis te versterken zonder tekort te doen aan de verkeersfunctie. De verkeersfunctie is aangepast aan de vormen van het plein en vice versa. Het verbeteren van de verblijfsfunctie, gecombineerd met een esthetische inrichting en een veilige verkeersoplossing hebben uiteindelijk geleid tot een interessant symbiotisch ontwerp. De sleutel daartoe is de keuze voor een vormentaal die zowel refereert aan het ontstaan van Hoogeveen (de lagenstructuur van het veen) als een die de verkeerstechnische profielen kon incorporeren. Het bestaat uit een aantal geschakelde banen met gebogen grenzen. De krommingen harmoniëren met de bochten van de wegen en fietspaden. De kromme lijnen vormen een ordeningsprincipe voor banken, bomen en verlichting.

 

In de planvorming van het Kruis is gekozen voor het behandelen van de plek als één samenhangende zelfstandige ruimte. Het is weliswaar functioneel gezien een knooppunt van een drukke winkelstraat en een doorgaande verkeersader, maar het is de bedoeling dat het zal worden ervaren als een op zichzelf staande entiteit met het karakter van een plein. De inrichtingselementen, de materialen en de vormentaal zijn dan ook afwijkend van de vier straten die erop uitkomen. Omdat er een aantal historische ‘parels’ met horecafuncties aan het plein zijn gelegen, is een interessante verblijfsruimte gecreëerd.

 

De verkeerskundige inrichting van ’t Kruis faciliteert de verschillende verkeersstromen en verlaagt de snelheid van de auto’s. Daartoe is een ‘aangepaste’ rotonde gerealiseerd. Op deze rotonde kunnen alle afslaande bewegingen gemaakt worden maar kunnen vrachtwagens niet 180 graden rondrijden. Door deze eis los te laten was het mogelijk de rotonde in een afgeplatte vorm te maken.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Hoogeveen

WERKZAAMHEDEN

Inrichtingsplan

Uitwerking

PROGRAMMA

Rotonde èn Verblijfsplein

© 2021 created by Atelier Dutch

atelier DUTCH