atelier DUTCH
Hoogeveen Nijstad-oost waterstofwijk
‘Boerenerven’ tussen de velden Nijstad-Oost is een kleine woonwijk die is vormgegeven als acht nieuwe ‘boerenerven’. Dit is een landschappelijke inpassing die zowel ruimtelijk als qua gebruik een bijzonder woonmilieu oplevert. De bewoners wonen met de voordeur aan een gezamenlijk erf, een soort hofje tussen boerderij- en schuur-achtige gebouwen. Aan de buitzijde van de erf-ensembles liggen velden van diverse formaten die doorzichten openen naar het omliggende landschap. Deze velden zijn in collectief gebruik van de bewoners: een collectief gebruik dat ze zelf in kunnen vullen. De bewoners van een erf-ensemble kunnen hun velden bijvoorbeeld gebruiken als een gezamenlijke boomgaard; een andere groep van bewoners kan één van hun velden gebruiken als paardenweide en een ander als vlindertuin; en een derde groep kan hun veld inrichten met een zwemvijver. Voedselpark Een deel van het plangebied word een park. Hoewel dit park op zichzelf een bescheiden formaat heeft, vormt het een netwerk met de natuur buiten Hoogeveen en de recreatieve zuidoevers van de naastgelegen meren. Het park zal zich richten op het groeien en produceren van voedsel: denk hierbij aan fruit en noten aan bomen, misschien kleinvee in weides, kleine akkers die bewerkt worden als educatie voor scholieren, tot de insecten die nodig zijn voor de bevruchting van de planten. Eerste wijk op waterstof Het meest bijzondere aan deze wijk is echter dat dit de eerste wijk op waterstof gaat worden. Een breed consortium aan Noord-Nederlandse bedrijven gaat hier het verwarmen op waterstof realiseren. Deze vorm van aardgasloos wonen biedt voordelen ten aanzien van de opslag en transport van duurzame energie en opent mogelijkheden ten aanzien van het hergebruik van het aardgasnetwerk. Eigenlijk is deze wijk dus een pilotproject voor een nieuwe tijd. Parrallel aan het ontwerpen van het stedenbouwkundig plan voor Nijstad-Oost heeft atelier Dutch ook de gebiedsvisie voor het grotere gebied ‘Nijstad’ opgesteld. De gebiedsvisie formuleert een aantal speerpunten voor de herontwikkeling van het agro-industriële gebied waar Nijstad-Oost onderdeel van uitmaakt: duurzame energie, gezonde levensstijl, landschappelijke ontwikkeling en een specifieke verkeersstructuur.
OPDRACHTGEVER
Gemeente Hoogeveen
WERKZAAMHEDEN
Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteitplan Participatietraject omwonenden
PROGRAMMA
100 woningen park waterstofnetwerk
© 2022 created by Atelier Dutch
atelier DUTCH
Hoogeveen Nijstad-oost waterstofwijk
‘Boerenerven’ tussen de velden Nijstad-Oost is een kleine woonwijk die is vormgegeven als acht nieuwe ‘boerenerven’. Dit is een landschappelijke inpassing die zowel ruimtelijk als qua gebruik een bijzonder woonmilieu oplevert. De bewoners wonen met de voordeur aan een gezamenlijk erf, een soort hofje tussen boerderij- en schuur-achtige gebouwen. Aan de buitzijde van de erf-ensembles liggen velden van diverse formaten die doorzichten openen naar het omliggende landschap. Deze velden zijn in collectief gebruik van de bewoners: een collectief gebruik dat ze zelf in kunnen vullen. De bewoners van een erf-ensemble kunnen hun velden bijvoorbeeld gebruiken als een gezamenlijke boomgaard; een andere groep van bewoners kan één van hun velden gebruiken als paardenweide en een ander als vlindertuin; en een derde groep kan hun veld inrichten met een zwemvijver. Voedselpark Een deel van het plangebied word een park. Hoewel dit park op zichzelf een bescheiden formaat heeft, vormt het een netwerk met de natuur buiten Hoogeveen en de recreatieve zuidoevers van de naastgelegen meren. Het park zal zich richten op het groeien en produceren van voedsel: denk hierbij aan fruit en noten aan bomen, misschien kleinvee in weides, kleine akkers die bewerkt worden als educatie voor scholieren, tot de insecten die nodig zijn voor de bevruchting van de planten. Eerste wijk op waterstof Het meest bijzondere aan deze wijk is echter dat dit de eerste wijk op waterstof gaat worden. Een breed consortium aan Noord-Nederlandse bedrijven gaat hier het verwarmen op waterstof realiseren. Deze vorm van aardgasloos wonen biedt voordelen ten aanzien van de opslag en transport van duurzame energie en opent mogelijkheden ten aanzien van het hergebruik van het aardgasnetwerk. Eigenlijk is deze wijk dus een pilotproject voor een nieuwe tijd. Parrallel aan het ontwerpen van het stedenbouwkundig plan voor Nijstad-Oost heeft atelier Dutch ook de gebiedsvisie voor het grotere gebied ‘Nijstad’ opgesteld. De gebiedsvisie formuleert een aantal speerpunten voor de herontwikkeling van het agro-industriële gebied waar Nijstad-Oost onderdeel van uitmaakt: duurzame energie, gezonde levensstijl, landschappelijke ontwikkeling en een specifieke verkeersstructuur.
OPDRACHTGEVER Gemeente Hoogeveen
WERKZAAMHEDEN Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteitplan Participatietraject omwonenden
PROGRAMMA 100 woningen park waterstofnetwerk
© 2022 created by Atelier Dutch
Hoogeveen Nijstad-oost waterstofwijk
‘Boerenerven’ tussen de velden Nijstad-Oost is een kleine woonwijk die is vormgegeven als acht nieuwe ‘boerenerven’. Dit is een landschappelijke inpassing die zowel ruimtelijk als qua gebruik een bijzonder woonmilieu oplevert. De bewoners wonen met de voordeur aan een gezamenlijk erf, een soort hofje tussen boerderij- en schuur-achtige gebouwen. Aan de buitzijde van de erf-ensembles liggen velden van diverse formaten die doorzichten openen naar het omliggende landschap. Deze velden zijn in collectief gebruik van de bewoners: een collectief gebruik dat ze zelf in kunnen vullen. De bewoners van een erf-ensemble kunnen hun velden bijvoorbeeld gebruiken als een gezamenlijke boomgaard; een andere groep van bewoners kan één van hun velden gebruiken als paardenweide en een ander als vlindertuin; en een derde groep kan hun veld inrichten met een zwemvijver. Voedselpark Een deel van het plangebied word een park. Hoewel dit park op zichzelf een bescheiden formaat heeft, vormt het een netwerk met de natuur buiten Hoogeveen en de recreatieve zuidoevers van de naastgelegen meren. Het park zal zich richten op het groeien en produceren van voedsel: denk hierbij aan fruit en noten aan bomen, misschien kleinvee in weides, kleine akkers die bewerkt worden als educatie voor scholieren, tot de insecten die nodig zijn voor de bevruchting van de planten. Eerste wijk op waterstof Het meest bijzondere aan deze wijk is echter dat dit de eerste wijk op waterstof gaat worden. Een breed consortium aan Noord-Nederlandse bedrijven gaat hier het verwarmen op waterstof realiseren. Deze vorm van aardgasloos wonen biedt voordelen ten aanzien van de opslag en transport van duurzame energie en opent mogelijkheden ten aanzien van het hergebruik van het aardgasnetwerk. Eigenlijk is deze wijk dus een pilotproject voor een nieuwe tijd. Parrallel aan het ontwerpen van het stedenbouwkundig plan voor Nijstad-Oost heeft atelier Dutch ook de gebiedsvisie voor het grotere gebied ‘Nijstad’ opgesteld. De gebiedsvisie formuleert een aantal speerpunten voor de herontwikkeling van het agro-industriële gebied waar Nijstad-Oost onderdeel van uitmaakt: duurzame energie, gezonde levensstijl, landschappelijke ontwikkeling en een specifieke verkeersstructuur.
OPDRACHTGEVER Gemeente Hoogeveen
WERKZAAMHEDEN Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteitplan Participatietraject omwonenden
PROGRAMMA 100 woningen park waterstofnetwerk
© 2022 created by Atelier Dutch
Hoogeveen Nijstad-oost waterstofwijk
‘Boerenerven’ tussen de velden Nijstad-Oost is een kleine woonwijk die is vormgegeven als acht nieuwe ‘boerenerven’. Dit is een landschappelijke inpassing die zowel ruimtelijk als qua gebruik een bijzonder woonmilieu oplevert. De bewoners wonen met de voordeur aan een gezamenlijk erf, een soort hofje tussen boerderij- en schuur-achtige gebouwen. Aan de buitzijde van de erf-ensembles liggen velden van diverse formaten die doorzichten openen naar het omliggende landschap. Deze velden zijn in collectief gebruik van de bewoners: een collectief gebruik dat ze zelf in kunnen vullen. De bewoners van een erf-ensemble kunnen hun velden bijvoorbeeld gebruiken als een gezamenlijke boomgaard; een andere groep van bewoners kan één van hun velden gebruiken als paardenweide en een ander als vlindertuin; en een derde groep kan hun veld inrichten met een zwemvijver. Voedselpark Een deel van het plangebied word een park. Hoewel dit park op zichzelf een bescheiden formaat heeft, vormt het een netwerk met de natuur buiten Hoogeveen en de recreatieve zuidoevers van de naastgelegen meren. Het park zal zich richten op het groeien en produceren van voedsel: denk hierbij aan fruit en noten aan bomen, misschien kleinvee in weides, kleine akkers die bewerkt worden als educatie voor scholieren, tot de insecten die nodig zijn voor de bevruchting van de planten. Eerste wijk op waterstof Het meest bijzondere aan deze wijk is echter dat dit de eerste wijk op waterstof gaat worden. Een breed consortium aan Noord-Nederlandse bedrijven gaat hier het verwarmen op waterstof realiseren. Deze vorm van aardgasloos wonen biedt voordelen ten aanzien van de opslag en transport van duurzame energie en opent mogelijkheden ten aanzien van het hergebruik van het aardgasnetwerk. Eigenlijk is deze wijk dus een pilotproject voor een nieuwe tijd. Parrallel aan het ontwerpen van het stedenbouwkundig plan voor Nijstad-Oost heeft atelier Dutch ook de gebiedsvisie voor het grotere gebied ‘Nijstad’ opgesteld. De gebiedsvisie formuleert een aantal speerpunten voor de herontwikkeling van het agro-industriële gebied waar Nijstad-Oost onderdeel van uitmaakt: duurzame energie, gezonde levensstijl, landschappelijke ontwikkeling en een specifieke verkeersstructuur.
OPDRACHTGEVER Gemeente Hoogeveen
WERKZAAMHEDEN Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteitplan Participatietraject omwonenden
PROGRAMMA 100 woningen park waterstofnetwerk
© 2022 created by Atelier Dutch
Hoogeveen Nijstad-oost waterstofwijk
‘Boerenerven’ tussen de velden Nijstad-Oost is een kleine woonwijk die is vormgegeven als acht nieuwe ‘boerenerven’. Dit is een landschappelijke inpassing die zowel ruimtelijk als qua gebruik een bijzonder woonmilieu oplevert. De bewoners wonen met de voordeur aan een gezamenlijk erf, een soort hofje tussen boerderij- en schuur-achtige gebouwen. Aan de buitzijde van de erf-ensembles liggen velden van diverse formaten die doorzichten openen naar het omliggende landschap. Deze velden zijn in collectief gebruik van de bewoners: een collectief gebruik dat ze zelf in kunnen vullen. De bewoners van een erf-ensemble kunnen hun velden bijvoorbeeld gebruiken als een gezamenlijke boomgaard; een andere groep van bewoners kan één van hun velden gebruiken als paardenweide en een ander als vlindertuin; en een derde groep kan hun veld inrichten met een zwemvijver. Voedselpark Een deel van het plangebied word een park. Hoewel dit park op zichzelf een bescheiden formaat heeft, vormt het een netwerk met de natuur buiten Hoogeveen en de recreatieve zuidoevers van de naastgelegen meren. Het park zal zich richten op het groeien en produceren van voedsel: denk hierbij aan fruit en noten aan bomen, misschien kleinvee in weides, kleine akkers die bewerkt worden als educatie voor scholieren, tot de insecten die nodig zijn voor de bevruchting van de planten. Eerste wijk op waterstof Het meest bijzondere aan deze wijk is echter dat dit de eerste wijk op waterstof gaat worden. Een breed consortium aan Noord-Nederlandse bedrijven gaat hier het verwarmen op waterstof realiseren. Deze vorm van aardgasloos wonen biedt voordelen ten aanzien van de opslag en transport van duurzame energie en opent mogelijkheden ten aanzien van het hergebruik van het aardgasnetwerk. Eigenlijk is deze wijk dus een pilotproject voor een nieuwe tijd. Parrallel aan het ontwerpen van het stedenbouwkundig plan voor Nijstad-Oost heeft atelier Dutch ook de gebiedsvisie voor het grotere gebied ‘Nijstad’ opgesteld. De gebiedsvisie formuleert een aantal speerpunten voor de herontwikkeling van het agro-industriële gebied waar Nijstad-Oost onderdeel van uitmaakt: duurzame energie, gezonde levensstijl, landschappelijke ontwikkeling en een specifieke verkeersstructuur.
OPDRACHTGEVER Gemeente Hoogeveen
WERKZAAMHEDEN Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteitplan Participatietraject omwonenden
PROGRAMMA 100 woningen park waterstofnetwerk
© 2022 created by Atelier Dutch