Hoogeveen Nijstad-Oost

Door nauw samen te werken met omwonenden en belanghebbenden ontwikkelt Atelier Dutch hier op innovatieve wijze een gebiedsvisie en stedenbouwkundige plannen. Het landelijk-industriële gebied Nijstad-Oost ligt nét buiten Hoogeveen. In het gebied liggen onder andere het gelijknamige buurtschap, twee voormalige zandwinplassen, een hoogspanningstracé en een menglocatie van de NAM. De zandwinplassen worden binnenkort omgevormd tot recreatiemeren en de gemeente heeft plannen om op eigen grond een klein woonwijkje te bouwen. Om ervoor te zorgen dat deze ontwikkelingen een samenhangend geheel gaan vormen, heeft de gemeente Hoogeveen gevraagd aan Atelier Dutch om gezamenlijk met de bewoners en belanghebbenden een gebiedsvisie te ontwikkelen.

In de eerste helft van dit proces zijn in een serie van drie workshops de ruimtelijke randvoorwaarden en mogelijkheden bepaald en aangescherpt. De heeft geresulteerd in de gebiedsvisie waarin onder andere de ruimtelijk landschappelijk uitgangspunten voor het gebied in kaart gebracht zijn. De tweede helft van het proces bestaat wederom uit een serie van drie workshops. Hierin zullen de stedenbouwkundige plannen voor het woonwijkje van de gemeente worden ontwikkeld, besproken en aangepast. Uiteindelijk zal de gemeente Hoogeveen hierdoor een afgewogen beslissing kunnen nemen hoe dit gebied er uit zal gaan zien. Een beslissing waarin de verschillende belangen op een gebalanceerde manier tegen elkaar afgewogen worden.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Hoogeveen

WERKZAAMHEDEN

Gebiedsvisie

Stedenbouwkundig Plan

PROGRAMMA

80 woningen

landschappelijk raamwerk

© 2018 created by Atelier Dutch

atelier DUTCH