Hoogeveen Nijstad-Oost

Herontwikkeling Agro-industrieel gebied

Nét buiten Hoogeveen ligt Nijstad: dit is een gebied waar vroeger zand gewonnen werd, waar de NAM een menglocatie heeft, waar een hoogspanningstracé doorheen loopt en waar op een moderne manier geboerd wordt. Nu de zand-industrie is weggetrokken en Nederland op zoek is naar alternatieven voor aardgas, is er een mooie kans ontstaan om het gebied landschappelijk te ontwikkelen met een combinatie van stoer wonen en uniek recreëren.  De Gemeente Hoogeveen heeft Atelier Dutch gevraagd om dit proces te begeleiden: we hebben hier nauw overlegd met de omwonenden en belanghebbende bedrijven; we hebben een ambitieuze gebiedsvisie opgesteld en een stedenbouwkundig plan gemaakt voor een woonwijk van 80 á 100 woningen.

 

Samen met omwonenden

Binnen zo’n gebied zijn de belangen natuurlijk niet gelijk en lopen de wensen uiteen. In de eerste deel van het participatieproces hebben we daarom niet direct met ontwerpen en oplossingen gepresenteerd, maar hebben we de ruimtelijke randvoorwaarden en mogelijkheden bepaald en aangescherpt. De eerste drie workshops hebben daardoor geleidt tot de ruimtelijk landschappelijk uitgangspunten voor het gebied.

Het tweede deel van het proces werden de plannen steeds concreter: voor het woonwijkje bij de sluis (Nijstad-Oost) is er bijvoorbeeld pas relatief laat de voorkeur uitgesproken voor een variant met ‘boeren’ erven van 8 á 12 woningen. In het laatste deel zijn de bijna definitieve plannen nog één keer besproken. Dit alles heeft ervoor gezorgd gemeente afgewogen beslissing heeft kunnen nemen, dat het plan inhoudelijk  doorontwikkeld is en dat de omwonenden weten waar ze aan toe zijn.

 

Eerste wijk op waterstof

Nijstad-Oost (de nieuwe ‘boerenerven’ bij de sluis) is op meerdere vlakken een bijzonder wijkje. Het eerste wat opvalt is de landschappelijk inpassing: de bewoners wonen aan een erf, met velden en uitzichten van diverse formaten voorbij de achtertuin. De velden die direct aan het erf-ensemble grenzen zijn overigens in collectief beheer van de bewoners: bijvoorbeeld een gezamenlijke boomgaard, een paardenweide, een vlindertuin of een zwemvijver. Het meest innovatieve is echter het doel dat dit de eerste wijk op waterstof gaat worden. Een breed consortium aan Noord-Nederlandse bedrijven gaat hier de verwarmen op waterstof  -en misschien ook wel elektriciteit opwekken. Deze vorm van aardgasloos wonen biedt voordelen ten aanzien van de opslag en transport van duurzame energie en op hergebruik van ons aardgasnetwerk. Eigenlijk is deze wijk dus een pilotproject voor een nieuwe tijd.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Hoogeveen

WERKZAAMHEDEN

Gebiedsvisie

Stedenbouwkundig Plan (SO, VO, DO)

Kwaliteitsopvolging

PROGRAMMA

Recreatie, Wonen, Landbouw

80 Woningen (Nijstad-Oost)

Landschappelijk raamwerk

© 2019 created by Atelier Dutch

atelier DUTCH