Noordwijkerhout Bavo

Oude kwaliteiten een nieuw leven inblazen is de ambitie voor het grotendeels braakliggende terrein van Sint Bavo. Het overdadige groen, de geïsoleerde ligging, de open ruimten rondom de gebouwen en de ordening in een heldere hiërarchische structuur zijn de typische ruimtelijke kenmerken van gestichtterreinen. Het zijn eigenschappen die tot een hoogwaardige woonmilieu kunnen leiden en een duidelijke identiteit bieden aan de nieuwe wijk. Nu de zorgfunctie bijna volledig verdwijnt wordt ruimte geboden aan een honderdtal woningen.De uitdaging die we voor het gebied formuleren is dan ook de bestaande kwaliteiten te vertalen naar een woonmilieu.

 

Op het Bavoterren is het hoogteverschil is erg bepalend voor de structuur. Het hooggelegen gedeelte is een open terrein met sporadische laanbeplanting. De voormalige opzet van het terrein komt terug in de orthogonale structuur van bouwblokken en een hiërarchisch stelsel van lanen en assen. Het Bavogebouw vormt het monumentale middelpunt van de wijk. Het is afgegraven deel is divers qua groen en morfologie. Aan de lage zijde liggen de groene ‘kamers’ met elk hun eigen karakter en structuur. In deze kamers komen naast woningen de recreatieve functies te liggen. De groene kamers worden op een aantal strategische plekken met elkaar verbonden. Aan de randen van het terrein liggen de boskavels. Door middel van gerichte kap worden hier begroeide kavels gerealiseerd die omzoomd worden door dichte bebossing.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Noordwijkerhout

WERKZAAMHEDEN

Stedenbouwkundig Plan Beeldkwaliteitplan

Spelregelkaart

PROGRAMMA

700 woningen

Zorgvoorzieningen

© 2018 created by Atelier Dutch

atelier DUTCH