atelier DUTCH
OEGSTGEEST DE GEESTEN
Een kwetsbaar gebied Voor het gebied De Geesten in Oegstgeest is een Gebiedsvisie en Beeldkwaliteitplan opgesteld. Het betreft een bijzonder gebied, met een Rijksmonumentaal kasteel en gemeentehuis, een natuurlandschappelijk park (Natuurnetwerk Nederland), bestaande woonbuurten en een aantal zorginstellingen. Synergie van ecologie en economie Uitgaande van een analyse van de bestaande kwaliteiten, en waar er mogelijkheden liggen voor versterking en verbetering, is een visie opgesteld waarin bebouwingslocaties zijn opgenomen en waarin ingrepen voor de openbare ruimte zijn beschreven. Het ruime en groene gebied moet samen met bestaande en nieuwe bebouwing het functionele karakter van De Geesten versterken. Dat betekent dat De Geesten een landschappelijke, recreatieve en ecologische ‘stepping stone’ wordt op het kruispunt met de economische ontwikkelingsas die via NS-station Leiden Centraal en het Leiden Bioscience Park loopt. Wonen, zorg en groen komen samen zodat het gebied een betekenis krijgt voor de hele agglomeratie.
PROGRAMMA
83 ha. gebied Kasteel, gemeentehuis, zorginstellingen, woningen, natuurnetwerk, park
OPDRACHTGEVER
Gemeente Oegstgeest
WERKZAAMHEDEN
Gebiedsvisie Beeldkwaliteitplan
© 2022 created by Atelier Dutch
atelier DUTCH
OEGSTGEEST DE GEESTEN
Een kwetsbaar gebied Voor het gebied De Geesten in Oegstgeest is een Gebiedsvisie en Beeldkwaliteitplan opgesteld. Het betreft een bijzonder gebied, met een Rijksmonumentaal kasteel en gemeentehuis, een natuurlandschappelijk park (Natuurnetwerk Nederland), bestaande woonbuurten en een aantal zorginstellingen. Synergie van ecologie en economie Uitgaande van een analyse van de bestaande kwaliteiten, en waar er mogelijkheden liggen voor versterking en verbetering, is een visie opgesteld waarin bebouwingslocaties zijn opgenomen en waarin ingrepen voor de openbare ruimte zijn beschreven. Het ruime en groene gebied moet samen met bestaande en nieuwe bebouwing het functionele karakter van De Geesten versterken. Dat betekent dat De Geesten een landschappelijke, recreatieve en ecologische ‘stepping stone’ wordt op het kruispunt met de economische ontwikkelingsas die via NS-station Leiden Centraal en het Leiden Bioscience Park loopt. Wonen, zorg en groen komen samen zodat het gebied een betekenis krijgt voor de hele agglomeratie.
PROGRAMMA 83 ha. gebied Kasteel, gemeentehuis, zorginstellingen, woningen, natuurnetwerk, park
WERKZAAMHEDEN Gebiedsvisie Beeldkwaliteitplan
OPDRACHTGEVER Gemeente Oegstgeest
© 2022 created by Atelier Dutch
OEGSTGEEST DE GEESTEN
Een kwetsbaar gebied Voor het gebied De Geesten in Oegstgeest is een Gebiedsvisie en Beeldkwaliteitplan opgesteld. Het betreft een bijzonder gebied, met een Rijksmonumentaal kasteel en gemeentehuis, een natuurlandschappelijk park (Natuurnetwerk Nederland), bestaande woonbuurten en een aantal zorginstellingen. Synergie van ecologie en economie Uitgaande van een analyse van de bestaande kwaliteiten, en waar er mogelijkheden liggen voor versterking en verbetering, is een visie opgesteld waarin bebouwingslocaties zijn opgenomen en waarin ingrepen voor de openbare ruimte zijn beschreven. Het ruime en groene gebied moet samen met bestaande en nieuwe bebouwing het functionele karakter van De Geesten versterken. Dat betekent dat De Geesten een landschappelijke, recreatieve en ecologische ‘stepping stone’ wordt op het kruispunt met de economische ontwikkelingsas die via NS-station Leiden Centraal en het Leiden Bioscience Park loopt. Wonen, zorg en groen komen samen zodat het gebied een betekenis krijgt voor de hele agglomeratie.
OPDRACHTGEVER Gemeente Oegstgeest
PROGRAMMA 83 ha. gebied Kasteel, gemeentehuis, zorginstellingen, woningen, natuurnetwerk, park
WERKZAAMHEDEN Gebiedsvisie Beeldkwaliteitplan
© 2022 created by Atelier Dutch
OEGSTGEEST DE GEESTEN
Een kwetsbaar gebied Voor het gebied De Geesten in Oegstgeest is een Gebiedsvisie en Beeldkwaliteitplan opgesteld. Het betreft een bijzonder gebied, met een Rijksmonumentaal kasteel en gemeentehuis, een natuurlandschappelijk park (Natuurnetwerk Nederland), bestaande woonbuurten en een aantal zorginstellingen. Synergie van ecologie en economie Uitgaande van een analyse van de bestaande kwaliteiten, en waar er mogelijkheden liggen voor versterking en verbetering, is een visie opgesteld waarin bebouwingslocaties zijn opgenomen en waarin ingrepen voor de openbare ruimte zijn beschreven. Het ruime en groene gebied moet samen met bestaande en nieuwe bebouwing het functionele karakter van De Geesten versterken. Dat betekent dat De Geesten een landschappelijke, recreatieve en ecologische ‘stepping stone’ wordt op het kruispunt met de economische ontwikkelingsas die via NS-station Leiden Centraal en het Leiden Bioscience Park loopt. Wonen, zorg en groen komen samen zodat het gebied een betekenis krijgt voor de hele agglomeratie.
PROGRAMMA 83 ha. gebied Kasteel, gemeentehuis, zorginstellingen, woningen, natuurnetwerk, park
OPDRACHTGEVER Gemeente Oegstgeest
WERKZAAMHEDEN Gebiedsvisie Beeldkwaliteitplan
© 2022 created by Atelier Dutch
OEGSTGEEST DE GEESTEN
Een kwetsbaar gebied Voor het gebied De Geesten in Oegstgeest is een Gebiedsvisie en Beeldkwaliteitplan opgesteld. Het betreft een bijzonder gebied, met een Rijksmonumentaal kasteel en gemeentehuis, een natuurlandschappelijk park (Natuurnetwerk Nederland), bestaande woonbuurten en een aantal zorginstellingen. Synergie van ecologie en economie Uitgaande van een analyse van de bestaande kwaliteiten, en waar er mogelijkheden liggen voor versterking en verbetering, is een visie opgesteld waarin bebouwingslocaties zijn opgenomen en waarin ingrepen voor de openbare ruimte zijn beschreven. Het ruime en groene gebied moet samen met bestaande en nieuwe bebouwing het functionele karakter van De Geesten versterken. Dat betekent dat De Geesten een landschappelijke, recreatieve en ecologische ‘stepping stone’ wordt op het kruispunt met de economische ontwikkelingsas die via NS-station Leiden Centraal en het Leiden Bioscience Park loopt. Wonen, zorg en groen komen samen zodat het gebied een betekenis krijgt voor de hele agglomeratie.
PROGRAMMA 83 ha. gebied Kasteel, gemeentehuis, zorginstellingen, woningen, natuurnetwerk, park
OPDRACHTGEVER Gemeente Oegstgeest
WERKZAAMHEDEN Gebiedsvisie Beeldkwaliteitplan
© 2022 created by Atelier Dutch