OEGSTGEEST DE GEESTEN

Een kwetsbaar gebied

Voor het gebied De Geesten in Oegstgeest is een Gebiedsvisie en Beeldkwaliteitplan opgesteld. Het betreft een bijzonder gebied, met een Rijksmonumentaal kasteel en gemeentehuis, een natuurlandschappelijk park (Natuurnetwerk Nederland), bestaande woonbuurten en een aantal zorginstellingen.

 

Synergie van ecologie en economie

Uitgaande van een analyse van de bestaande kwaliteiten, en waar er mogelijkheden liggen voor versterking en verbetering, is een visie opgesteld waarin bebouwingslocaties zijn opgenomen en waarin ingrepen voor de openbare ruimte zijn beschreven. Het ruime en groene gebied moet samen met bestaande en nieuwe bebouwing het functionele karakter van De Geesten versterken. Dat betekent dat De Geesten een landschappelijke, recreatieve en ecologische ‘stepping stone’ wordt op het kruispunt met de economische ontwikkelingsas die via NS-station Leiden Centraal en het Leiden Bioscience Park loopt. Wonen, zorg en groen komen samen zodat het gebied een betekenis krijgt voor de hele agglomeratie.

PROGRAMMA

83 ha. gebied

Kasteel, gemeentehuis, zorginstellingen, woningen, natuurnetwerk,  park

OPDRACHTGEVER

Gemeente Oegstgeest

WERKZAAMHEDEN

Gebiedsvisie

Beeldkwaliteitplan

© 2020 created by Atelier Dutch

atelier DUTCH