Putten MATCHPOINT

Behoud mooie grote bomen.

Putten matchpoint in een herontwikkeling van een voormalig tennisterrein binnen de bebouwde kom. Bij het slopen van de voorgaande bebouwing en inrichting heeft men de bomen gelukkig laten staan.  Omdat deze mooi en volwassen zijn, is het één van de belangrijke doelstellingen van dit ontwerp om ze zo veel mogelijk te behouden en optimaal in te passen.

 

Ander programma, aansluitende bebouwing.

Om de verschillende wijken van Putten qua sociale samenstelling divers te houden, kent deze locatie een ander woonprogramma dan de naastgelegen straten. In plaats van ruime twee-onder-één-kap woningen worden hier rijwoningen voor het midden en sociale segment gebouwd. Om toch samenhang qua bebouwing te bewerkstelligen zijn de rijtjes kort gehouden en worden die volumes opgebroken door een rooilijnverspringingen en dwarskappen. Zo ontstaat er een overgang van echte twee-kappers (de buren), naar rijtjes van 3 á 4 woningen naar langere rijen dieper het plangebied in.

 

Geluidzonnepaneelberging-wal

Ook dit project is integraal ontworpen qua klimaatadaptatie. Zo infiltreert het oppervlaktewater via een wadi de zandgrond in en wordt de geluidswal niet alleen voor geluidsdemping gebruikt maar ook voor opwekking van zonne-energie. Daarnaast worden de bergingen integraal verwerkt, wat weer de mogelijkheid opent om een zachte beplante kant te maken richting de woonwijk.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Putten

WERKZAAMHEDEN

Stedenbouwkundig plan

Beeldkwaliteitplan

PROGRAMMA

28 woningen

© 2019 created by Atelier Dutch

atelier DUTCH