Putten Rimpeler

De essentie van Rimpeler is het realiseren van een onderscheidend en inspirerend SP. De basis voor de stedenbouwkundige structuur wordt gevormd door de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken. Het landschappelijk raamwerk wordt gevormd door bestaande houtwallen die grotendeels worden ingepast in het plan. Het SP heeft daardoor direct een groene kwaliteit. Dit is ook terug te vinden in het landschappelijk ontwerp waarin niet alleen voldoende ruimte is gereserveerd voor bestaande houtwallen, maar ook voor de hoofdplanstructuur en voor nieuw groen en bomen in de openbare ruimte. Het is een stedenbouwkundig plan waarin wonen, groen, afwatering en ontsluiting logisch in elkaar vallen.

 

Binnen het raamwerk komen kleinschalige bouwvelden. Deze bouwvelden krijgen een informele en dorpse sfeer (Het Dorp) met korte straten, alzijdige bouwblokken en veel groen. De bouwvelden zijn van elkaar gescheiden door een centrale groenzone, ‘de groene ader’ die midden door het gebied loopt. In deze groene ader loopt een vrijliggend fietspad dat een nieuwe verbinding maakt op een hoger schaalniveau. Goed is te zien hoe een bestaande fietsroute uit Bijsteren opgepakt wordt en deze doorverbindt naar het station. Rimpeler wordt de nieuwe schakel tussen Putten en Bijsteren enerzijds en het station, Nulde en de buurtschappen Steenenkamer en het Oever anderzijds. De parksfeer in Bijsteren wordt in Rimpeler doorgetrokken (Het Park), en de bouwblokken in het groen zorgen voor groene wiggen langs de route, voor lucht en ruimte in de wijk. Middenin het gebied, waar Het Park, de centrale houtwal en de groene ader bij elkaar komen, komt een bebouwingsaccent. Dit accent zorgt voor oriëntatie in de wijk.

 

Aan de westzijde van de Rimpelerweg neemt de bebouwingsdichtheid af, en wordt aangesloten bij de typologie van het ‘boerenerf’ (Erven). Samen met de bestaande boerderij aan de Rimpelerweg 45 vormen nieuwe kleine ‘boerenerven’ een overgangszone richting Henslare. Dit zijn kleine woonvelden met informele openbare ruimtes en doorzichten naar het landschap. Tussen de Erven en de Henslare komt een retentiezone: een landschappelijke randzone waar fietspad, waterberging en geluidwal worden geïntegreerd.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Putten

WERKZAAMHEDEN

Stedenbouwkundig Plan Beeldkwaliteitplan

Inrichtingsplan

PROGRAMMA

340 woningen

© 2018 created by Atelier Dutch

atelier DUTCH