Utrecht Kleine Wijk

Het Kleine Wijk ligt in de Utrechtse volksbuurt Ondiep. Het oorspronkelijke plan is onderdeel van een stedenbouwkundige structuur die is ontworpen door H.P. Berlage. Omdat de oude woningen gesloopt zouden worden is Atelier Dutch gevraagd een nieuw stedenbouwkundig plan te ontwerpen. Hierbij is zoveel mogelijk uitgegaan van de oorspronkelijke ontwerpprincipes van deze buurt. Dit heeft niet alleen een goede inpassing in de bestaande wijk verzekerd, maar heeft ook het specifieke karakter van dit deel van Utrecht vastgelegd. In feite is er een klassieke tuinbuurt ontworpen naar eigentijdse maatstaven. Om de schaal van zo’n tuinbuurt te bewerkstelligen heeft de bebouwing aan de straatzijde één bouwlaag met een kap. Een asymmetrische doorsnede van de woningen (twee bouwlagen aan de achterzijde) maakt dat de woningen voldoende bruikbaar zijn. De nieuwe hogere parkeernorm is opgelost door parkeerterreinen zoveel mogelijk uit het zicht te leggen. Typische kenmerken van de oude volksbuurt zijn vastgelegd in het stedenbouwkundig plan. Zo zijn er accenten in de bebouwing voorgeschreven op belangrijke zichtlijnen in het plan en zijn de bestaande bomen zoveel mogelijk ingepast. Atelier Dutch is tevens de architect van de twee appartementenblokken in het plan.

OPDRACHTGEVER

Stichting Mitros

WERKZAAMHEDEN

Stedenbouwkundig Plan Architectuurontwerp

Uitwerking

PROGRAMMA

215 woningen

© 2018 created by Atelier Dutch

atelier DUTCH