Weesp Weespersluis

Het gebied van de Weespersluis tussen Weesp en Muiden is in meerdere opzichten een bijzondere locatie. De polder ligt ingesloten tussen het spoor, de snelweg A1, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht. Binnen deze duidelijke grenzen ligt een specifieke landschap dat vraagt om een bijzondere uitwerking. In Weespersluis is ervoor gekozen om het totale gebied voor tweederde als natuur- en recreatiegebied te ontwikkelen. De typische kenmerken van het veenweidelandschap worden ingezet om een rijke landschappelijke structuur op te zetten. Zo wordt er een landschap gecreëerd ‘waarin gewoond wordt’.

 

Tevens is de planontwikkeling van Weespersluis bijzonder te noemen omdat er integraal aan de plannen wordt gewerkt. De gemeente Weesp is samen met de Provincie Noord-Holland en het Rijk de publieke opdrachtgever, de vele marktpartijen in het gebied treden gezamenlijk op als particuliere opdrachtgever. Tevens zitten o.a. Waternet en Staatsbosbeheer aan tafel bij het ontwerpproces.

 

Dit alles heeft geleid tot een plan dat op hoofdlijnen vastlegt dat er een streekeigen identiteit gerealiseerd gaat worden, en dat er een stedenbouwkundig plan wordt uitgevoerd met een rijke water- en groenstructuur. Tijdens het planproces worden de exploitaties voortdurend bijgewerkt om controle te houden op de kosten en opbrengsten, om zo de kwaliteiten van het plan boven tafel te houden. De randvoorwaarden van het plan, zoals de verlegging en verbreding van de A1 en de waterbergingsopgave, zijn integraal opgenomen in het ontwerp voor Weespersluis. De eerste fase is samen met een landschapsarchitect en verschillende architecten ontworpen, en de bouw hiervan start in 2017.

 

De rol van atelier Dutch is om binnen het complete krachtenveld een plan te ontwerpen dat optimaal de verschillende belangen in zich verenigd, en tevens uitgaat van de hoogst mogelijk ruimtelijke kwaliteit. Niet alleen het ontwerp is dan belangrijk, maar ook de ervaring en kennis van atelier Dutch ten aanzien van dit proces worden ingezet. De plannen zijn inmiddels besproken en op hoofdlijnen goedgekeurd door de Rijksbouwmeester en zijn college van Rijksadviseurs.

OPDRACHTGEVER

Projectbureau Weespersluis

WERKZAAMHEDEN

Masterplan

Beeldkwaliteitplan

Stedenbouwkundige coördinatie

PROGRAMMA

3.000 woningen

Buurtcentrum

Recreatief landschap

© 2023 created by Atelier Dutch